Welkom

Eurofins Labo Van Poucke

De meeste klinische beslissingen zijn gebaseerd of worden ondersteund door medische analyses. Laboratoriumtesten helpen de arts bij het stellen van zijn diagnose.
De huidige activiteit van het laboratorium omvat alle takken van de klinische biologie met name hematologie, serologie, biochemie, klinische scheikunde, immunologie, microbiologie en moleculaire biologie. 

Kwaliteit is een absolute vereiste voor medische analyses.  Labo Van Poucke is geaccrediteerd door BELAC en voldoet aan de norm ISO 15189. Dit houdt in dat alle analysen onderworpen zijn aan interne en externe kwaliteitscontroles. Alle stappen van het analyseproces kunnen indien nodig getraceerd worden en dit met het oog om mogelijke fouten te kunnen opsporen en corrigeren.

Wij beschikken over de modernste labo apparatuur en deze wordt voortdurend vernieuwd, om zo altijd aan het hoofd van de vooruitgang te staan.

Onze klinisch biologen staan in voor de goede werking van het laboratorium en zorgen voor een permanente dialoog met het artsenkorps zodat de patiënt van de beste medische zorgen kan genieten.